דלג לתוכן העמוד

הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 3 - דחיית מועד הגשת ההצעות להליך

הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 3 - דחיית מועד הגשת הצעות להליך

לצפייה בקובץ המצורף למכרז