שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 3 - דחיית מועד הגשת ההצעות להליך כללי פנימי 23/02/2020
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - מרץ 2019 כללי פומבי 25/03/2019

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז


עבור לארכיון המכרזים