הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
תשובות לשאלות הבהרה - הליך פניה לקבלת הצעות לרכישת מלגזה 15/06/2021 17/06/2021
הליך פניה לקבלת הצעות לרכישת מלגזה 09/06/2021 17/06/2021
הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל כללי של הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ 29/04/2021 23/05/2021
מכרז 1/2021 - להקמת בריכת איגום - תנאי סף 16/03/2021 05/04/2021
מכרז 1/2021 - להקמת בריכת איגום 11/03/2021 05/04/2021
הליך פניה לקבלת הצעות לשירותי ניקיון למשרדי התאגיד 24/01/2021 04/02/2021
מכרז 2/2020 למתן שירותי איתור, מדידה ומחשוב נתוני תשתיות מים וביוב 08/12/2020 03/01/2021
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של מערכות הקלטה וצפייה (טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) (CCTV)) לתחנות קידוח ושאיבה 08/12/2020 24/12/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לרכישת עגלה נגררת 17/11/2020 23/11/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לרכישת מלגזה 16/11/2020 29/11/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לביצוע בדיקות מעבדה פנימי 15/10/2020 22/10/2020
מכרז 1/2020 - לביצוע עבודות אחזקת מתקני שאיבת מים פנימי 30/06/2020 23/07/2020
מכרז 1/2020 - לביצוע עבודות אחזקת מתקני שאיבת מים - הודעה מספר 1 - שינוי מועדים פנימי 30/06/2020 23/07/2020
מכרז 1/2020 - לביצוע עבודות אחזקת מתקני שאיבת מים - הודעה מספר 2 - שינוי מועדים פנימי 30/06/2020 23/07/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 1 - שינוי מועד הגשת ההצעות להליך פנימי 23/02/2020 13/03/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 2 - שינוי מועד הגשת ההצעות להליך פנימי 23/02/2020 17/03/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה - הודעה מס' 3 - דחיית מועד הגשת ההצעות להליך פנימי 23/02/2020 13/03/2020
תיקון - הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה פנימי 09/02/2020 25/02/2020
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת ריהוט למשרדי התאגיד פומבי 08/09/2019 15/09/2019
מכרז 3/2019 - למתן שירותי אספקה, התקנה והטעמה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GISׂׂ) פומבי 01/07/2019 01/08/2019
מכרז 2/2019 - לעבודות שיפוץ משרדי התאגיד החדשים פומבי 04/04/2019 18/04/2019

חזור למכרזים פעילים