המשך עבודות מים ופיתוח ברחוב קק"ל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת צנרת מים, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט.

במסגרת העבודות תיתכן הפסקה באספקת המים ברחוב קק"ל בקטע הרחובות ז"ס - הבושם.

ביום ראשון, י' בסיון, 4.6.17, בין השעות 8:30-15:30.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.