general_water_break_b106_11_2021.pdf

תאגיד המים "הבאר השלישית" מבצע עבודות להחלפת מגוף המים הראשי של העיר, על מנת לשפר את השירות לתושבים ולצמצם את הפסקות המים במקרה של תיקון תקלות.

בעקבות העבודות צפויה הפסקת מים בכל רחבי העיר בלילה שבין יום שני ליום שלישי (29-30.11) בין השעות 22:00 בלילה לשעה 06:00 בבוקר ביום שלישי (30.11).

ייתכן ויהיו שיבושים באספקת המים בחלקים שונים של העיר עד השעה 12:00 ביום שלישי (30.11).

צוותי תאגיד המים "הבאר השלישית" יעשו מאמצים רבים כדי לסיים את העבודות בהקדם האפשרי, תוך פגיעה מינימלית בשגרת חייהם של התושבים.

עובדי תאגיד המים זמינים עבורכם בטלפון - 1-800-55-57-70