הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תיתכן הפסקה/שיבושים באספקת המים ברחוב אברהם בשארי ביום רביעי, כא' באייר, 17.5.17 בין השעות 10:00-15:00.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.