הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תיתכן הפסקה באספקת המים ברחובות הסדנא, נחושתן והגלגל.

ביום ראשון, יח' באייר, 14.5.17, בין השעות 8:00-16:00.