הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות לשיפור מערכת המים
 
צפויה הפסקת מים ברחוב רמז וסגירת רחוב רמז
 
ביום רביעי, י' בחשון, 28.10.20, צפויה הפסקת מים ברחוב רמז בקטע הרחובות רוזנסקי - פינס
החל מהשעה 24:00 בלילה ועד השעה 5:00 בבוקר.
 
במסגרת העבודות, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב רמז בקטע הרחובות רוזנסקי - מרשוב
החל מהשעה 20:00 בערב ועד השעה 5:00 בבוקר למחרת.
 
עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית
עובדי תאגיד המים זמינים עבורכם בטלפון - 1-800-55-57-70