במסגרת העבודות שיבוצעו בלילה שבין 11-12.1.21, ייסגר לתנועת כי רכב וחניה
 
רחוב בן ציון פוגל בקטע הרחובות עמוס דניאלי – סירקין, בימים א'-ה', בין השעות 7:00-17:00, למשך כ- 10 ימים.