סדרי קבלת קהל בחגי תשריראש השנה

 

ראש השנה

ביום ראשון, ב' בתשרי, 20.9.20, משרדי התאגיד יהיו סגורים

העבודה תתחדש ביום שני, ג' בתשרי, 21.9.20.

 

יום כיפור

החל מיום ראשון, ט' בתשרי, 27.9.20, משרדי התאגיד יהיו סגורים.

העבודה תתחדש ביום שלישי, יא' בתשרי, 29.9.20.

 

חג סוכות

החל מיום ראשון ט"ז בתשרי, 4.10.20 משרדי התאגיד יהיו סגורים.

העבודה תתחדש ביום ראשון, כג' בתשרי, 11.10.20.

 

שנה טובה, מועדים לשמחה ובריאות טובה!