הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

צפוייה הפסקה באספקת המים ברחוב בתיה מקוב וסגירת הרחובות נגבה ובתיה מקוב

ביום רביעי, טו' באב, 5.8.20, צפוייה הפסקה באספקת המים ברחוב בתיה מקוב, ברחוב נגבה ממס' 1 ועד מס' 18

החל מהשעה 13:00 ועד השעה 16:00.

במסגרת העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב בתיה מקוב ורחוב נגבה, בקטע הרחובות ברנר - בתיה מקוב

החל מהשעה 8:0 ועד השעה 13:00.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה, עד השעה 8:30 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים זמינים עבורכם בטלפון - 1-800-55-57-70