הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

ביום רביעי , יז' בשבט, 12.2.20 ,צפויה הפסקה באספקת המים, ברחוב יובל נאמן בקטע הרחובות יהודה רצהבי - אפרים אלימלך

החל מהשעה 8:30 ועד השעה 11:30.

נא היערכו בהתאם.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית