בניגוד לפרסומים אודות סגירת בארות מים עקב זיהום במי התהום, אנו מתכבדים להודיע, כי כל 4 הבארות בתחום העיר רחובות, פעילות ומפיקות מים באיכות טובה בהשגחה ובבקרה קבועה ובשיתוף משרד הבריאות.