הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

בייום שלישי, כו' באדר ב' , 2.4.19, צפוייה הפסקה באספקת המים ברחוב משה פריד, בקטע הרחובות עמוס דניאלי - חנה אברך

 החל מהשעה 9:30 ועד השעה 15:00.

ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית