הבאר השלישית, תאגיד המים והביוב רחובות, מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב ברחוב נגבה.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נגבה החל מיום ראשון, יב' בחשון, 21.10.18, בקטעי הרחובות הבאים:

  •  רחוב נגבה בקטע הרחובות האמהות - המלכים - ביום ראשון, יב' בחשון, 21.10.18
  •  רחוב נגבה בקטע הרחובות בתיה מקוב - הרשנזון - החל מיום ראשון,  ב' בחשון, 21.10.18, למשך כשבוע.

הסדרי תנועה:

תתאפשר כניסה לרחוב המלכים מרחוב השופטים.

 

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית