הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב הגאון בן איש חי בקטע הרחובות, בן גוריון - אגמון, ביום שני, ד' באב, 16.7.18,

בין השעות 09:00-13:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית