הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב צבי ארליך, ביום רביעי, כא' בתמוז, 4.7.18,

בין השעות 15:00-9:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית