הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע תיקון עקב פיצוץ מים

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב חזית הדרום בקטע שבין רחוב יגאל יחיא לבית העלמין למשך כשעה.

 

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית