הפסקת מים-  ברחובות טוביה פדובה וחיים אורבך בקטע כהנוביץ - פדובה

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע לרווחת התושבים עבודות לשיפור מערכת המים

העבודות יתבצעו ביום שלישי ג' בכסלו תשע"ח, 21.11.17, בין השעות 10:00-15:00

הפסקת מים צפויה ברחובות טוביה פדובה וחיים אורבך בקטע כהנוביץ - פדובה

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית