הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים בבית הספר רמת אלון

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים בבית הספר רמת אלון,

 ביום רביעי, כה' בתמוז, 19.7.17, בין השעות 13:00-17:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית