צרכן שחויב על בסיס הערכת צריכה רשאי להעביר קריאת מד.

לצורך עדכון קריאה יש להעביר צילום עדכני של מד המים, התאגיד יבחן את הבקשה והחשבון יתוקן בהתאם.

יש להקליד מספר טלפון נייד ללא תווים נוספים

הסכמה * שדה חובה