לצורך עדכון הוראת קבע בנקאית יש להמציא אישור הקמת הרשאה לחיוב חשבון מהבנק 

(יש לשים לב כי באישור צוין מס' בנק, סניף, חשבון והרכב בעלי חשבון הבנק)

או לחלופין, יש להוריד את הטופס המצורף , להחתים את הטופס המצורף ולהשיבו מלא וחתום.

פרטים אישיים 

מספר טלפון ללא תווים נוספים

 

 

פרטי חשבון בנק

להצטרפות מהירה, בחרו את הבנק שלכם ותועברו לאתר הבנק למתן הרשאה לחיוב או להסבר.

הסכמה * שדה חובה