קבלת קהל בתאגיד החל מיום 9.1.22 - באמצעות זימון תור טלפוני בלבד

לנוכח התפשטות וירוס הקורונה ובהתאם להנחיות רשות המים, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית בתאגיד עד להודעה חדשה.