עדכונים בנושא התפשטות וירוס הקורונה

בשל העלייה בקצב התחלואה, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית במשרדי התאגיד עד להודעה חדשה.