הבאר השלישית מבצעת עבודות תשתית ופיתוח ברחוב יד ושם.

החל מיום שלישי, כז' בתמוז, 30.7.19 ייסגר לתנועת כלי רכב וחנייה רחוב יד ושם.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד יום שלישי בשעה 8:00 בבוקר.

 

צפי לסיום העבודות: ספטמבר 2019