עבודות להחלפת קו מים ברחוב המעפיל 14.8.18.pdf

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים ברחוב המעפיל.

העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, ג' באלול, 14.08.18

ברחוב המעפיל, בקטע הרחובות בארי-הבושם, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-17:00.

הרחוב יהיה פתוח לתנועה. יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 7:45 בבוקר.

צפי לסיום העבודות: אוקטובר 2018

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70