שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 3/2019 - למתן שירותי אספקה, התקנה והטעמה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GISׂׂ) כללי פומבי 01/07/2019 01/08/2019
1. הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - מרץ 2019 כללי פומבי 25/03/2019

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז


עבור לארכיון המכרזים