שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 1/2019 - הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ פומבי 01/01/2019 22/01/2019

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

הנחיות להגשת הצעות במסגרת הליך פניה לקבלת הצעות


עבור לארכיון המכרזים