שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - מרץ 2019 כללי פומבי 25/03/2019

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז


עבור לארכיון המכרזים