שינויים בסדרי קבלת קהל בתאגיד

תושבים יקרים להלן שעות קבלת קהל בתאגיד המים


שינויים בסדרי קבלת קהל בתאגיד המים..pdf