לפנייה בנושאי הנדסה יש לבחור את המחלקה הרלוונטית 

הנדסת מים

הנדסת שפכים וביוב