החלפת משלמים מתבצעת במחלקת הארנונה בעיריית רחובות ומתעדכנת בתאגיד באופן אוטומטי.

 לצורך עדכון קריאת מונה המים ביום כניסתך / עזיבתך יש למלא את הטופס המתאים

ולצרף מסמכים רלוונטים בהתאם לסוג הבקשה 

 

אני יוצא

אני נכנס